Svi koji su zaradili više od 2.285.064 RSD plaćaju Godišnji porez na dohodak

Svi građani Srbije, rezidenti ali i nerezidenti koji su u 2016. prihodovali više od 2.285.064 dinara u obavezi su da plate godišnji porez na dohodak građana odnosno da nadležnoj filijali Poreske uprave podnesu poresku prijavu za plaćanje ovog poreza.

Dakle, obveznici poreza na dohodak građana su državljani Srbije, kao i stranci koji su svoj dohodak zaradili na teritoriji Srbije (nerezidenti).

Ove godine limit za prijavu poreza je veći za 83.844 RSD nego prethodne godine obzirom da je prosečna godišnja zarada u Republici veća. Naime, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku (Sl. Glasnik RS br. 5/2017 od 25. jan. 2017. god), prosečna godišnja zarada po zaposlenom u RS isplaćena u prethodnoj godini iznosi 761.688 RSD.

globus---porez-na-dohodak-gradjana

 

Prihodima za oporezivanje se smatra zarada, oporezivi prihod od samostalne delatnosti, prihodi osnivača privrednih društava, prihodi od izdavanja nepokretnosti i davanja u zakup pokretnih stvari kao i prihodi od autorskih prava i prava intelektualne svojine, prihodi sportista i sportskih stručnjaka te drugi prihodi iz člana 85. Zakona o godišnjem porezu na dohodak građana.

Porez se plaća za prihod koji ostaje nakon umanjenja isplaćenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i neoporezivog iznosa od 2.285.064 RSD.

Obveznici godišnjeg poreza na dohodak imaju pravo i na odbitke i to 40% prosečne godišnje zarade po zaposlenom (za obveznika, što iznosi 304.675,00 RSD), a za izdržavanog člana porodice 15%  prosečne godišnje zarade po zaposlenom (što iznosi 114.253 ,00 RSD), s tim da ukupno umanjenje po tom osnovu ne može biti veće od 50 odsto dohotka za oporezivanje.

Za poreskog obveznika koji je prethodne godine ostvario oporezivi dohodak do šestostruke prosečne godišnje zarade stopa godišnjeg poreza je 10 odsto, a za one koji su zaradili više od šestostruke prosečne zarade stopa je 15 odsto (za iznos preko iznosa šestostruke prosečne godišnje zarade tj. 4.570.128,00 RSD).

Rok za podnošenje poreske prijave (PPDG-2R) je 15. maj 2017. godine.